BHV opleidingen in Friesland

Het docententeam

Het docententeam bestaat uit bevoegde docenten EHBO (volgens het Oranje Kruis) en brandweerinstructeurs (volgens NBBe). Bovendien worden er tijdens de cursussen Lotusslachtoffers ingezet. Bij ons geen saaie theoretische opsommingen uit het boek, maar een krachtige cursus, verhelderend met situaties uit de praktijk! Al onze instructeurs zijn mensen uit de praktijk. Zij zijn dagelijks bezig met brandweertaken of werkzaam in de zorgsector.

Jaarlijks biedt BHV Friesland Opleidingen, aan nieuwe docenten één of meerdere stageplaatsen aan. Door scholing en studie blijven onze docenten op de hoogte van de laatste regelgeving op EHBO en BHV-gebied.

Benieuwd naar hoe onze klanten vinden dat BHV- cursussen gegeven moeten worden.

Een BHV organisatie is niet zomaar wat. In de Arbowet wordt het één en ander gezegd over de BHV. Maar hoe zet je dat op, en waar begin je. Waar wij vooral naar kijken is niet alleen de wet maar ook naar het bedrijf waar de mensen werken. Een BHV-organisatie die aan alle eisen volgens de wet voldoet wil nog niet zeggen dat het de juiste is. Voor ons geldt “ Zorg op maat” Dus niet te veel en ook niet te weinig maar precies afgestemd op uw bedrijf.

Waar beginnen we dan mee: We beginnen vanuit de RI-E.

  1. Op basis van een risico-inventarisatie een calamiteitenplan schrijven. We weten vanuit de RI-E wat de rest risico’s zijn in uw bedrijf. Hier kan de hulp verlening op afgestemd worden.
  2. Vervolgens dienen de bedrijfshulpverleners opgeleid te worden (volgens de richtlijnen van het N.I.B.H.V.), waarbij de werkomgeving van de bedrijfshulpverlener centraal staat.
  3. Herhalingen voor de bedrijfshulpverleners dienen in eigen (werk)omgeving plaats te vinden. Ze worden namelijk opgeleid om binnen ca. de eerste 8 tot 12 minuten op te kunnen treden (voordat de externe hulpverlenende diensten ter plaatse zijn in het werkgebied van de bedrijfshulpverlener).
  4. Daarbij is de taak voor de BHV-er niet over. Een BHV-er is ook hierna uiterst gewenst, omdat dat de deskundigen zijn in uw bedrijf.
  5. Ze kunnen de hulpdiensten van de situaties in de gebouwen op de hoogte stellen en fungeren als gids, en dat scheelt minuten en seconden in een situatie waar elke seconde telt.
  6. De herhalingslessen van de bedrijfshulpverleners dienen bedrijfsgericht te zijn en een opbouwend karakter te hebben.
  7. Een herhalingsles moet geen standaard verhaal worden maar ieder jaar opnieuw toegespitst worden op uw bedrijf. Alle veranderingen daar in meegenomen. Het kan bij calamiteiten van levensbelang zijn.
  8. De te volgen procedures van de bedrijfshulpverleners moeten naadloos aan kunnen sluiten bij de procedures van de externe hulpverleners (zoals Brandweer en Ambulance diensten)
  9. Wij kunnen voor u kijken, wat de mogelijkheden zijn met de externe hulpdiensten, om op zo een naadloze verbinding te krijgen tussen bedrijfshulpverleners vanuit de organisatie en externe hulpverleners vanuit de gemeente.
  10. De veiligheid die u nastreeft voor uw medewerkers en uw bedrijf, kunt u hierdoor op een dusdanig niveau brengen dat u bij een calamiteit altijd samen met uw medewerkers kunt zeggen: “ we hebben alles gedaan wat in ons vermogen ligt”

 

Vorige Pagina