Brandbestrijding bij bedrijven: regelmatig oefenen is cruciaal voor effectieve procedures

Elk jaar krijgen zo’n zes à achtduizend bedrijven te maken met brand. De bhv is verantwoordelijk voor brandbestrijding bij bedrijven, en moet uitbreiding voorkomen en ervoor zorgen dat iedereen snel in veiligheid wordt gebracht.

De schadelast van bedrijfsbranden ligt jaarlijks tussen de 400 miljoen en 1 miljard euro per jaar. Meer dan de helft van de getroffen bedrijven is binnen een kwartaal na de brand failliet, en 90 procent binnen drie jaar. Ook komt de veiligheid van medewerkers in het geding. Het juist inrichten van brandbestrijding is dus belangrijk. Hoe doe je dat? Het NIBHV geeft in een witepaper een aantal stappen om de uitvoering van brandbestrijding goed te organiseren.

Heldere doelstellingen: belangrijke basisvoorwaarde

Een goede brandbestrijding begint met heldere doelstellingen. Wat wil je als bhv-organisatie bereiken? De doelstellingen bepalen het perspectief van waaruit de bedrijfshulpverlening haar werk doet. Ze dienen als basis voor een adequate brandbestrijding.

Van doelstellingen naar taken

De volgende stap is de vertaling van de doelstellingen naar concrete taken. Dat kan aan de hand van een gebeurtenissenschema. Bepaalde brand-gebeurtenissen zijn te koppelen aan taken, denk aan het ontdekken van brand, het intern alarmeren en het melden van de brand. De taken kunnen toegewezen worden aan individuele BHV’ers

Van taken naar procedures

Vertaal de taken vervolgens naar procedures. Het gaat dan om specifieke instructies die in volgorde moeten worden uitgevoerd. De procedures die uitgewerkt moeten worden zijn:

  • Het voorkomen van brand
  • De brand zo snel mogelijk ontdekken
  • Het zo snel mogelijk alarmeren bij brand
  • Het tijdig vluchten/ontruimen bij brand
  • Het blussen door bedrijfshulpverleners/personeel
  • Het zo snel mogelijk automatisch blussen
  • Zo snel mogelijk melding maken bij de meldkamer van de hulpverleningsdiensten
  • Het zo snel en adequaat mogelijk interveniëren door de brandweer
  • Het zo snel en adequaat mogelijk voorzien in nazorg

Regelmatig oefenen: cruciaal voor effectieve procedures

De procedures moeten allemaal in afzonderlijke, heldere stappen omschreven worden. Zijn de procedures opgesteld? Dan is het belangrijk om deze te testen in de praktijk door regelmatig te oefenen.

Meer weten? Download dan de uitgebreide whitepaper van NIBHV >>