VCA opleiding Basisveiligheid

VCA opleiding Basisveiligheid

Opdrachtgevers kunnen eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. De Arbo-wet verplicht werkgevers immers te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald. (zie opleiding VOL VCA). Het meeste risico lopen (jonge) mensen werkzaam in de bouw, de metaalindustrie en in de horeca. De ongevallen zijn vaak gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis in huis hebben.

Doelstelling

De algemene doelstelling van deze module is veilig werken en de PBM’s op de juiste wijze te gebruiken.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Arbowetgeving
• Gevaarlijke stoffen & etikettering
• Veilig werken met electriciteit
• Brand- en explosiegevaar
• Werken in besloten ruimte
• Algemene eisen van de werkplek
• Hijs- en hefwerktuigen
• Werken op hoogte Handgereedschap & gereedschapsmachines
• Persoonlijke beschermingsmiddelen

Opleiding

De opleiding bestaat uit negen modules

Toelatingseisen?

Aan de opleiding worden geen toelatingseisen gesteld.

Hoe lang duurt de opleiding?

De cursusduur is 1 dagen of 2 dagdelen. Ook een avond – of weekendopleiding is mogelijk.

Examinering

De examinering van de VCA-opleidingen via het NIBHV staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Nadat het examen met voldoende resultaat is afgerond, ontvangt de cursist een persoonsgebonden diploma.

Wie beoordeelt het examen?

Het theorie-examen wordt nagekeken door het Nationaal Exameninstituut.

Krijg ik een diploma of een certificaat?

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een voorlopige uitslag. Later ontvangt de cursist een officieel door Nationaal Exameninstituut uitgegeven certificaat plus een VCA pasje, geldigheid 10 jaar.

Leerstof

Boek Basisopleiding VCA

Locatie

De mogelijkheden voor het geven van de Basis VCA zijn als volgt:
• In-company of op een nader te bepalen locatie in overleg met uw contactpersoon.

Deelnemers

Minimaal 10 cursisten
Maximaal 15 cursisten

Tijdsduur cursus

9 uur opleiding (1 dagen) en examen.

Kosten

De opleiding kost € 189,95 p/p all-in (tarief 2018).
Inclusief leer- en lesstof, hulpmiddelen,
excl lunch, koffie en thee.

Inschrijving

In overleg met de opdrachtgever.

Informatie

Wanneer u vragen hebt, zijn de medewerkers van het team BHV-Friesland u graag van dienst. Zij kunnen u meer informatie geven over de verschillende opleidingen en cursussen, of u van een passend advies voorzien. Ook als het gaat om maatwerk binnen uw onderneming.

Vorige Pagina