Preventiemedewerker (NIBHV)

Preventiemedewerker (NIBHV)

Per 1 juli 2005 is de Arbowet veranderd. Als werkgever bent u wettelijk verplicht een Preventiemedewerker binnen uw organisatie aan te stellen en op te leiden. Indien uw organisatie kleiner is dan 15 medewerkers, kunt u als werkgever deze taak ook zelf uitvoeren.

Het aanstellen van een Preventiemedewerker levert voordeel op voor de organisatie: zo bespaart kosten op de arbodienst en kunt u verzuim zo mogelijk nog gerichter voorkomen.

Doelstelling

Het takenpakket van de Preventiemedewerker omvat o.a. de volgende onderwerpen:

• Het adviseren van de werkgever (en de eventuele OR) met betrekking tot arbeidsomstandigheden;
• Het fungeren als vraagbaak op het gebied van veiligheid en Arbozorg;
• Het optreden als tussenpersoon richting externe deskundigen en fungeren als centraal meldpunt voor ongevallen, bijna ongevallen, onveilige situaties;
• Het ondersteunen bij de uitvoering van de Risico – Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E);
• Het voorkomen van verzuim;
• Het verzorgen van voorlichting en instructie.

Opleiding

De opleiding beslaat drie taakgebieden:
1. het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E.
2. het samenwerken met en adviseren aan de OR, de PVT of de belanghebbende werknemers.
3. het uitvoeren van Arbo-maatregelen.

Toelatingseisen?

Aan de opleiding worden geen toelatingseisen gesteld

Hoe lang duurt de opleiding?

Hoe lang duurt de opleiding?
De opleiding “Preventiemedewerker” duurt twee dagdelen, inclusief het examen. De opleiding gaat in op de relevante wet- en regelgeving die de basis vormen voor de RI&E, Plan van Aanpak en de taken van de preventiemedewerker bij het uitvoeren van de Arbo-maatregelen.

Examinering

Het examens bestaan uit een theoretisch gedeelte Het theorie-examen bestaat uit meerkeuzevragen.

Wie beoordeelt het examen?

Het theorie-examen wordt nagekeken door het NIBHV.

Krijg ik een diploma of een certificaat?

Bij het met goed gevolg afleggen van het theorie examen krijgt u een diploma van het NIBHV.

Leerstof

Boek “Preventiemedewerker”NIBHV

Locatie

De mogelijkheden voor het geven van de lessen zijn als volgt:
• Ook in uw bedrijf kunnen de lessen worden gegeven.
• Verder is het mogelijk de cursus te verzorgen in een plaatselijk horeca-bedrijf. Het verzorgen van lunch behoort dan tot de mogelijkheden. Uiteraard zullen de kosten dan hoger worden.

Deelnemers

Minimaal 8 cursisten
Maximaal 12 cursisten

Tijdsduur cursus

De opleiding “Preventiemedewerker” duurt twee dagdelen.

Kosten

De opleiding kost zijn op aanvraag p/p all-in (tarief 2018).
Inclusief leer- en lesstof, hulpmiddelen,
blusmiddelen, examen, lunch, koffie en thee.

Inschrijving

In overleg met de opdrachtgever of in ons vaste cursusrooster.

Informatie

Wanneer u vragen hebt, zijn de medewerkers van het team BHV-Friesland u graag van dienst. Zij kunnen u meer informatie geven over de verschillende opleidingen en cursussen, of u van een passend advies voorzien. Ook als het gaat om maatwerk binnen uw onderneming.

Vorige Pagina