Ontruimingsoefening BHV / Communicatie oefening BHV

Ontruiming & BHV oefeningen

Waarom een Ontruiming training?

Zou u blind omdat u bijvoorbeeld door rookontwikkeling niets kunt zien in uw bedrijfspand de weg weten naar een veilig heenkomen? Of uw medewerkers? Deze en andere twijfels neemt u weg met het ontwikkelen van een Bedrijfsnoodplan/ Ontruimingsplan overeenkomstig de Arbo-wetgeving, als vervolg op een bij u reeds uitgevoerde RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). De werkgever is verplicht oefeningen te houden, waarbij minimaal één ontruimingsoefening per jaar een goede richtlijn is. Om uw ontruimingsplan goed te kunnen testen is een gestructureerde ontruimingsoefening noodzakelijk.

Voor wie

Hoewel deze training in eerste instantie bedoeld is voor uw team van Bedrijfshulpverleners, worden bij de ontruimingsoefening indien gewenst al uw medewerkers betrokken. Hun deelname aan dit onderdeel van de training neemt echter slechts beperkte tijd in beslag.

Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Voorbespreking met de directie en het managementteam
• Verkenning van de locatie en het analyseren van het opgestuurde bedrijfsnoodplan
• Ontruimingsoefening, inclusief een blusoefening
• Wijze van alarmeren, zowel intern als extern
• Werking van procedures
• Gebruik van vluchtwegen
• Inrichten verzamelplaats
Van tevoren dient het eigen ontruimingsplan te worden opgestuurd naar de trainer. In dit plan zijn opgenomen: ontruimingshandleiding, vluchtplattegronden met hierop aangegeven de reddingsmaterialen, brandblusmaterialen, vluchtroutes, belangrijke aansluitingen, verantwoordelijkheden en procedures van hulpverleners tijdens de calamiteit.

Duur

Hoe lang de cursus duurt, is afhankelijk van de uitvoering.

Certificaat en materiaal

De oefening wordt afgesloten met een evaluatie. Bij goed gevolg wordt een certificaat van deelname uitgereikt.

Informatie

Wanneer u vragen hebt, zijn de medewerkers van het team BHV-Friesland u graag van dienst. Zij kunnen u meer informatie geven over de verschillende opleidingen en cursussen, of u van een passend advies voorzien. Ook als het gaat om maatwerk binnen uw onderneming.

Vorige Pagina