Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener NIBHV

Herhalingstraining Bedrijfshulpverlener NIBHV

De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de BHV’er zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Werkgevers kunnen door bedrijfshulpverleners jaarlijks een herhalingscertificaat te laten behalen, aantonen te voldoen aan de basisverplichting.

Binnen één jaar en drie maanden na datum van afgifte moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan verliest het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener zijn geldigheid.

Er zijn herhalingscertificaten voor:
• Basisopleiding BHV compleet
• Module Eerste Hulp
• Module Brandbestrijding en Ontruiming
• Ploegleider

 Toelatingseisen?

Geldig diploma BHV of deelcertificaten.

Hoe lang duurt de herhalingstraining?

De opleiding duurt een hele dag.

Examen herhaling

Tijdens de herhalingsbijeenkomst wordt getoetst of de kandidaat nog steeds aan de wettelijke eisen voldoet en de voorgeschreven verrichtingen nog beheerst.Het examen bestaat in alle gevallen alleen uit een praktijkdeel, géén theoriedeel.

Wie beoordeelt het examen?

Het praktijkdeel wordt beoordeeld door bevoegde examinatoren. Zij beoordelen de verrichtingen aan de hand van richtlijnen vastgesteld door het NBBe die zijn vastgelegd in het NIBHV examenreglement.

Krijg ik een diploma of een certificaat?

Een cursist ontvangt het herhalingscertificaat.

Leerstof

Boek Basisopleiding BHV van het NIBHV

Locatie

De mogelijkheden voor het geven van de BHV-lessen zijn als volgt:
• Ook in uw bedrijf kunnen de lessen worden gegeven.
• Verder is het mogelijk de cursus te verzorgen in een plaatselijk horeca-bedrijf. Het verzorgen van lunch behoort dan tot de mogelijkheden. Uiteraard zullen de kosten dan hoger worden.

Tijdsduur training

8 uur (1 dag)

Tijdsduur training

De opleiding kost € 145,00 p/p all-in (tarief 2018).
Inclusief leer- en lesstof, hulpmiddelen,
blusmiddelen, examen, lunch, koffie en thee.

Tijdsduur training

In overleg met de opdrachtgever of in ons vaste cursusrooster.

Informatie

Wanneer u vragen hebt, zijn de medewerkers van het team BHV-Friesland u graag van dienst. Zij kunnen u meer informatie geven over de verschillende opleidingen en cursussen, of u van een passend advies voorzien. Ook als het gaat om maatwerk binnen uw onderneming.

Vorige Pagina