Basis Opleiding Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Basis Opleiding BHV (NIBHV)

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn gearriveerd. Zij hebben als taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. De bedrijfshulpverlener moet hiertoe beschikken over basiskennis ten aanzien van eerste hulp, beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties.

Doelstelling

De cursist is na het volgen van de opleiding,
bedrijfshulpverlener en kan optreden bij:
1. Een beginnende brand;
2. Het alarmeren en evacueren van personen;
3. Het onderhouden van verbindingen met Hulpverleningsorganisaties en bedrijfshulpverleners.
4. Het verrichten van de eerste noodzakelijke levensreddende handelingen.

Opleiding

De opleiding bestaat uit twee modules
1. Module eerste hulp (EH);
2. Module brandbestrijding, ontruiming en communicatie(BOC);
3. Examen, beide modules (theorie en praktijk).(

Toelatingseisen?

Aan de opleiding worden geen toelatingseisen gesteld.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding duurt twee hele dagen (aaneengesloten) gevolgd door een examen.

Examinering

Het examen van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit twee onderdelen:
Het verlenen van eerste hulp en beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming. Beide delen van de opleiding (eerste hulp en brandbestrijding & ontruiming) worden afzonderlijk afgesloten met een examen. Beide examens bestaan uit een theoretisch en een praktijkdeel. De theorie-examens bestaan elk uit dertig meerkeuzevragen. Voor het praktijkdeel moet de kandidaat tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren.

Wie beoordeelt het examen?

Het theorie-examen wordt nagekeken door het NIBHV. Het praktijkexamen wordt beoordeeld door bevoegde examinatoren. Zij beoordelen de verrichtingen aan de hand van richtlijnen vastgesteld door het NBBe die zijn vastgelegd in het NIBHV examenreglement.

Krijg ik een diploma of een certificaat?

Cursisten behalen een diploma BHV als zij alle onderdelen met een voldoende hebben afgesloten. Als alléén het eerste hulp deel of het brandbestrijdingsdeel met voldoende resultaat is afgesloten, dan ontvangt de cursist een certificaat voor dat onderdeel. Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de Basisopleiding BHV worden behaald.

Leerstof

Boek Basisopleiding BHV van het NIBHV

Locatie

De mogelijkheden voor het geven van de BHV-lessen zijn als volgt:
• Ook in uw bedrijf kunnen de lessen worden gegeven.
• Verder is het mogelijk de cursus te verzorgen in een plaatselijk horeca-bedrijf. Het verzorgen van lunch behoort dan tot de mogelijkheden. Uiteraard zullen de kosten dan hoger worden.

Deelnemers

Minimaal 8 cursisten
Maximaal 12 cursisten

Tijdsduur cursus

16 uur opleiding (2 dagen) en examen.

Kosten

De opleiding kost € 220 p/p all-in (tarief 2018).
Inclusief leer- en lesstof, hulpmiddelen,
blusmiddelen, examen, lunch, koffie en thee.

Inschrijving

In overleg met de opdrachtgever of in ons vaste cursusrooster.

Informatie

Wanneer u vragen hebt, zijn de medewerkers van het team BHV-Friesland u graag van dienst. Zij kunnen u meer informatie geven over de verschillende opleidingen en cursussen, of u van een passend advies voorzien. Ook als het gaat om maatwerk binnen uw onderneming.

Vorige Pagina