Cursussen

Basis Opleiding Bedrijfshulpverlening BHV Friesland

De cursus bedrijfshulpverlening, ofwel BHV, is gericht op het verbeteren van de veiligheid binnen uw bedrijf. BHV-Friesland geeft deze cursus ook in slechts 1 dag, zonder dat daarbij een concessie wordt gedaan op de kwaliteit. Met deze cursus bent u verzekerd van adequaat opgeleide BHV’ers volgens het opleidingsprofiel van Ministerie van BZ en SZW.
meer info

Prijzen basis opleiding

Basis Opleiding Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Het verzorgen van een gecertificeerde opleiding bedrijfshulpverlening (BHV), waarbij het theorie examen door het NIBHV wordt opgesteld en nagekeken en voldoet aan de BHV verplichting die de opdrachtgever conform de Arbeidsomstandighedenwet heeft. Voor meer informatie:
meer info
Prijzen basis opleiding NIBHV

Herhalingsopleiding bedrijfshulpverlening BHV Friesland

De cursus bedrijfshulpverlening, ofwel BHV, is gericht op het verbeteren van de veiligheid binnen uw bedrijf. BHV-Friesland geeft de cursus ook , in één dagdeel, zonder dat daarbij een concessie wordt gedaan op de kwaliteit. Met deze cursus bent u verzekerd van adequaat opgeleide BHV-ers volgens het opleidingsprofiel van Ministerie van BZ en SZW.
meer info
Prijzen herhalingsopleiding BHV Friesland

Herhalingsopleiding bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Het verzorgen van een gecertificeerde herhalingsopleiding bedrijfshulpverlening waarbij het certificaat en pasje wordt afgegeven door het NIBHV en voldoet aan de BHV verplichting die de opdrachtgever conform de Arbeidsomstandighedenwet heeft. Voor meer informatie:
meer info
Prijzen herhalingsopleiding BHV NIBHV

VCA opleiding Basisveiligheid

Ieder jaar gebeuren er ongeveer 714.000 arbeidsongevallen (met een verzuim van drie of meer werkdagen), waarbij vooral jonge werknemers betrokken zijn. Waarom dan VCA? VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). Daarmee is niet gezegd dat dit alleen voor aannemers bestemd is. VCA is een veelzijdige en complete opleiding die alle vlakken van veilig en gezond werken raakt en voor ieder bedrijf een goede basis is om het welzijn te bevorderen.
meer info
Prijzen VCA (NIBHV)

VOL VCA opleidingen

Iedere leidinggevende die te maken krijgt met de veiligheidschecklist VCA dient te voldoen aan bepaalde opleidingseisen. De leidinggevende moet beschikken over het diploma Veiligheid operationeel leidinggevenden (VOL-VCA). De opleiding leert je hoe je jouw werkzaamheden veilig (laat) uitvoeren en hoe je medewerkers motiveert om veilig en verantwoord te werken.
meer info
Prijzen Vol VCA (NIBHV)

Opleiding kleine blusmiddelen

Het in bezit hebben van kleine blustoestellen is geen garantie voor veiligheid. Pas wanneer er medewerkers in de organisatie aanwezig zijn die ook overweg kunnen met deze blustoestellen, is er sprake van brandveiligheid.
meer info
Prijzen kleine blusmiddelen

Ontruimingsoefening BHV / Communicatie oefening BHV

Naast de absolute noodzaak van oefenen in verband met het optimaal functionerend krijgen van het ontruimingsplan is het wenselijk om minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.
meer info
Prijzen Ontruimingsoefening

Opleidingscursus Reanimatie (BLS en AED)

Elk jaar krijgen 15.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In de cursus Reanimatie leert men hoe te handelen in deze situaties. Er wordt geoefend met hartmassages en beademingen en ook het gebruik van een AED (automatische externe defibrillator) komt aan de orde.
meer info
Prijzen BLS en AED

Herhalingscursus Reanimatie (BLS en AED)

Het is belangrijk om de kennis en vaardigheden op peil te houden. Hierdoor vergroot de kans dat men op de juiste wijze weet te handelen in het geval van een hartstilstand. Daarom dient men jaarlijks een herhalingsopleiding reanimatie te volgen. In de herhalingsopleiding worden vaardigheden opgefrist en geoefend. Ook wordt er achtergrond informatie en verdieping gegeven over de oorzaken en gevolgen van een circulatiestilstand.

meer info
Prijzen herhalingscursus BLS en AED

Opleidingscursus Reanimatie kinderen en zuigelingen (PBLS)

Reanimatie van kinderen en zuigelingen verschilt van de reanimatie van volwassenen. In deze cursus leert men specifiek hoe kinderen en baby’s te reanimeren en hoe te handelen bij ademhalingsstoornissen zoals verslikking. Deze cursus reanimatie van kinderen en baby’s en is aan te raden voor mensen werkzaam met kleine kinderen en baby’s. De cursus is ook te combineren met de opleidingscursus reanimatie.
meer info
Prijzen reanimatie kinderen en zuigelingen

Opleidingscursus eerste hulpverlener (E.H.B.O.)

De cursus eerste hulpverlener leidt op tot het officieel erkende diploma EHBO van het Oranje kruis. In de cursus worden alle vaardigheden aangeleerd die men nodig heeft om slachtoffers in levensbedreigende situaties te kunnen helpen. Enkele onderwerpen die aan de orde komen: alarmeren van deskundigen, bewusteloosheid, reanimatie van volwassenen, zuigelingen en kinderen, ernstige bloedingen en shock.
meer info
Prijzen E.H.B.O

Vervolgopleiding eerste hulpverlener (E.H.B.O.)

Jaarlijks dient de cursus EHBO herhaald te worden. Dit is noodzakelijk om de kennis en vaardigheden op peil te houden. Deze cursus is vooral praktijkgericht. Alle vaardigheden worden opnieuw geoefend en ieder jaar wordt een nieuw thema belicht. Daarnaast worden de nieuwste richtlijnen op het gebied van de reanimatie aangeleerd. Tijdens de cursus worden de competenties getoetst. BHV Friesland zorgt voor de tweejaarlijkse verlenging van het diploma Eerste Hulp.
meer info
Prijzen herhalingscurcus E.H.B.O

Aantekening Verbandleer en kleine ongevallen

In deze opleiding leren de cursisten verbanden aanleggen bij uitwendige wonden, kneuzingen en verstuikingen. De cursus ‘Verbandleer en kleine ongevallen’ is een module van Het Oranje Kruis.
meer info
Prijzen Verbandleer en kleine ongevallen

Cursus eerste hulp aan kinderen

In de cursus eerste hulp komt ook de eerste hulp aan kinderen aan de orde. Voor mensen die dagelijks werken met kinderen en zuigelingen (leerkrachten, medewerkers van kinderdagverblijven, gastouders) is het echter ook mogelijk een certificaat eerste hulp aan kinderen (Oranje kruis) te halen. In deze cursus wordt specifiek ingegaan op veel voorkomende ongevallen en ziektebeelden bij kinderen. Ook leert men hoe kinderen en baby’s te reanimeren en hoe te handelen bij ademhalingsstoornissen zoals verslikking.
meer info
Prijzen Cursus eerste hulpverlener Kinderen (EHBO)

Jeugd EHBO A opleiding

Jeugd Eerste Hulp A is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van de groep 7 & 8 van het basisonderwijs. M.b.v. een doe-, leer- en werkboek worden de kinderen op hun niveau de kennis en vaardigheden in het verlenen van Eerste Hulp bijgebracht.De opleiding tot Jeugd Eerste Hulp A wordt afgesloten met een examen.
meer info
Prijzen Jeugd EHBO A

Opleiding ploegleider bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Het verzorgen van een gecertificeerde opleiding ploegleider (BHV), geborgd door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
meer info
Prijzen ploegleider(NIBHV)

Preventiemedewerker (NIBHV)

Een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf. Heel veel bedrijven hebben al zo iemand, vaak met de titel ‘arbocoördinator’. Door de wetswijziging moet elke werkgever ten minste één werknemer aanwijzen voor deze taak, ongeacht of de werkgever kiest voor een maatwerkoplossing of voor een contract met een arbodienst.
meer info
Prijzen Preventiemedewerker

Opleidingscurcus Landelijk protocol levensreddend handelen brandweer

De leerstof over levensreddend handelen is ingrijpend veranderd voor de brandweer, door de keuze aan te sluiten bij de werkwijze van de ambulance en de introductie van het protocollair handelen. Daarom biedt de BHV- Friesland een bijscholingspakket Levensreddende handelingen aan.
Prijzen levensreddend handelen brandweer

Herhalingscurcus Landelijk protocol levensreddend handelen brandweer

Brandweer en ambulancezorg streven in het belang van het slachtoffer beiden een wijze van handelen na die op elkaar aansluit. Met het oog op deze synergie in het handelen is gezamenlijk het ‘Landelijk protocol levensreddend handelen door de brandweer’ ontwikkeld.
Prijzen levensreddend handelen brandweer

Hulpverlening bij en preventie van waterongevallen

In dit water rijke land heeft BHV-Friesland ook nagedacht over de eerste hulpverlening rondom het water. Op basis van het Oranje Kruis boekje “EHBO bij waterongevallen is hiervoor een cursus ontwikkeld.
meer info
Prijzen preventie van waterongevallen

Vorige Pagina