We houden je privégegevens privé

Wij van BHV-Friesland vinden de bescherming van de privacy van onze klanten en cursisten van groot belang. Hiervoor hebben wij alles in werking gezet om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) overgegaan inde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). BHV-Friesland verwerkt persoonsgegevens en is hiermee aan de wet AVG verbonden.

De klant geeft bij het aangaan van een samenwerking toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden van BHV-Friesland Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor BHV-Friesland en worden niet aan derden verstrekt, tenzij BHV-Friesland hiertoe krachtens de wet of rechtelijke uitspraak verplicht tot is.

BHV-Friesland legt passende maatregelen ten behoeve van de bescherming van gegevens, dit om misbruik, verlies, toegang van onbevoegden of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De klant of cursist heeft te allen tijde het recht om gegevens in te zien, te wijzigen of verwijderen. Aan het einde van de samenwerking worden alle persoonsgegevens door BHV-Friesland vernietigd en verwijderd.